צור קשר

דר’ יעל וולף-שגיא
מרכזת התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

02-6758517

yaelwo@ekmd.huji.ac.il          /         madadim@ekmd.huji.ac.il